Information angående parkeringsplatser för elbilar

Det har inkommit endel frågor angående de nya parkeringsplatserna med laddstolpar för el-bilar. Det kommer att komma mer genomgående information angående detta inom kort men vi vill svara på några frågor som har inkommit.

  • Det kommer att finnas en speciell parkeringskö för att få en parkeringsplats med laddstolpe.
  • Parkeringsplatserna med laddning kommer att vara fasta parkeringsplatser.
  • El-bilar kommer att ha förtur på parkeringsplatser med laddstolpe.
  • Vi återkommer när det går att ställa sig i kö.