Information, Corona

Med anledning av coronaviruset o smittorisken har styrelsen beslutat att hålla stängt förenings expeditionen på måndagkvällarna jämna veckor för personliga besök. Telefonen kommer vara bemannad denna tid samt uppmanas ni att använda mail i största utsträckning. Praktiska saker som måste göras bestämmer man via telefon hur det skall genomföras.

Vad gäller fastighetsskötar expeditionen gäller samma sak att den är stängd för personliga besök. Man kommer ha en utökad telefon tid mellan kl 08.00-09.00 samt onsdag kväll 17-18. Utöver detta kommer man avlyssna telefon svararen oftare. Man kan även med fördel använda deras mailadress fastighet@brfkallkallan.se för anmälan eller frågor.   Praktiska saker som ex. nycklar-taggar m.m. löser ni praktiskt tillsammans på bästa sätt via samtal med fastighetsskötarna – telefon eller mail – så lite personkontakt som möjligt.   Akuta ärenden hanteras som vanligt – då ringer ni Securitas 010-470 53   – (om det inte är nödläge – då gäller 112).

Deras yttre verksamhet kommer att skötas som vanligt.

Dessa åtgärder följer HSB Göteborgs riktlinjer för hantering av situationen – vi måste tänka på våra risk personer när det gäller smittspridningen – över 70 år och/eller underliggande sjukdomar.

Detta är också ett utmärkt tillfälle att bli bekant med sina grannar genom att hjälpa de som inte vill eller kan komma ut och ex. handla. Vi måste visa vår lojalitet och hjälpa varandra.

Vi hoppas givetvis att ni alla har förståelse för dessa begränsningar – gemensamt kommer vi klara situationen bättre än bara genom eget tänkande.

M.v.h.

Styrelsen

Brf Kallkällan

styrelsen@brfkallkallan.se