Information om bygglov för balkonginglasning (uppdaterad info 2023-08-30)

Att glasa in sin balkong är bygglovspliktigt och Brf Kallkällan har sedan våren 2023 ansökt om ett nytt generellt bygglov för balkonginglasning, och inväntar i nuläget beslut från Stadsbyggnadskontoret. Då bygglovspliktiga åtgärder även kräver en kontrollansvarig (KA), har man utsett Björn Larsen på Probi konsulter att företräda föreningen för detta ändamål. Detta innebär att när bygglovet sedan blivit beviljat, har medlem i föreningen möjlighet att nyttja föreningens bygglov istället för att söka eget.

Om medlem önskar nyttja föreningens bygglov kommer man debiteras för de kostnader som uppkommer i samband med bygglovsprocessen, och som är beslutade av styrelsen per 2023-06-20:

  • För nyttjande av föreningens generella bygglov debiteras man 1 950 kr.
  • För kontrollansvariges arbete debiteras man 2 050 kr.

Detta innebär en totalkostnad för dig som medlem om 4 000 kr istället för uppskattningsvis 10 000 kr om man skulle valt att söka bygglovet själv.

I nuläget har föreningen endast en godkänd leverantör för balkonginglasning, men man arbetar för att hitta ytterligare leverantörer för att medlemmar ska kunna prisjämföra:

 

Uppdatering 2023-08-30: Med hänsyn till att föreningen fått information om att tidigare godkänd leverantör Teknova Byggsystem har försatts i konkurs per den 25 augusti 2023, kommer de inte längre att kunna leverera några balkonginglasningar. Medlemmar som varit i kontakt med Teknova eller redan beställt inglasning uppmanas att försöka stoppa eventuell förskottsbetalning. Frågor i ärendet hänvisas till ansvarig konkursförvaltare Magnus Nedstrand på telefon 013-35 62 00.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen genom:
Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg