Kallelse Extra Föreningsstämma

På grund av att den av årsstämman valde ordföranden för styrelsen avgått måste Brf Kallkällan ha en extra föreningsstämma för att utse en ny ordförande för styrelsen.

Tid: 7 juni kl 18.00
Plats: Fritidslokalen, på baksidan av Ostgatan 18–22

Klicka på länkarna nedan för att se dagordning och ombudsfullmakt:
Kallelse extra stämma 7 juni 20222Ombudsfullmakt