Laddstolpar för el-bilar

Vi vill meddela alla medlemmar att företaget Compleo under vecka 39 har påbörjat arbetet för att montera laddstolpar för el-bilar. I nuläget kommer de att installera 30st laddstolpar.

För de som är intresserade kan man läsa mer om Compleo här.