Ny app för bokning av tvättstuga

Vårt Aptus-system har uppdaterats, vilket innebär att det finns en ny app för bokning av tvättstuga,
Aptus Home.
Den finns att ladda ner via App Store eller Google Play.
Inloggningsuppgifter är oförändrade, men anslutningsadress är:
https://brfkallkallan.aptustotal.se/AptusPortal/

För mer information se: Tvättstugor


Our Aptus-system has been updated, which means that there’s a new app for booking laundry rooms,
Aptus Home.
It’s available via App Store or Google Play.
Login credentials are the same, but connection address is:
https://brfkallkallan.aptustotal.se/AptusPortal/

For more information see: Laundry rooms