Planerat Elavbrott

Vi behöver genomföra ett planerat avbrott på elnätet. Vi kommer att byta kabelskåp.
Under arbetet behöver vi stänga av elen hos dig på Kallebäcksvägen 15, anl id 20380439.
Tid: fredag 18 februari 2022, kl 08.00-12.00
OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.
Med vänlig hälsning
Göteborg Energi elnät
Tel 031-626262
goteborgenergi.se/avbrottsinfo