Planerat elavbrott

Göteborg Energi kommer utföra planerad service på elnätet och de kommer då behöva stänga av elen.
Det gäller följande adresser och tider:

Kallebäcksvägen 13
Tid: tisdag 8 juni 2021, kl 09.00-10.00

Ostgatan 12
Tid: tisdag 8 juni 2021, kl 10.30-11.30

Ostgatan 16
Tid: tisdag 8 juni 2021, kl 10.30-11.30

Ostgatan 2
Tid: torsdag 10 juni 2021, kl 09.00-12.00

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.

För mer information:
Göteborg Energi elnät
Tel 031-626262
goteborgenergi.se/avbrottsinfo