Presentation av styrelsen 2022

Gott nytt och god fortsättning önskas alla våra medlemmar!

Styrelsemedlemmar:
Olof Berne, ordförande. Gräddgatan 10
Sofie Kihlström, vice ordförande. Kallebäcksvägen 11A
Fredrik Lundberg, sekreterare. Ostgatan 22
Maj-Lis Stenberg, ekonomi.  Ostgatan 2
Lars-Åke Liljengren, fastighetsfrågor. Kallebäcksvägen 11B
Olof Kårlén,  Ostgatan 14
Marko Arosilta, Ostgatan 2
Rolf Svensson, HSB-ledamot.