Service på elnätet den 12/4

Nu är det dags för service på elnätet.
Under arbetet kommer vi tillfälligt att behöva stänga av elen hos dig på Gräddgatan 6 och anl id 735999166204115066.
Service på elnätet sker för att din leverans av el ska bli ännu säkrare och bättre.
Tid: onsdag 12 april 2017, kl 09.00-12.00
OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.
Med vänlig hälsning,
Göteborg Energi AB
Tel: 031-626262