Tillfällig begränsning i uthyrning av fritidslokal

Styrelsen har beslutat att tillfälligt begränsa uthyrningen av fritidslokalen, med hänsyn till de regler som inrättats med stöd i den nya pandemilagen.

Begränsningen innebär att lokalen enbart går att bokas under vardagar mellan 08:00 – 17:00.

 

”Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.”

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/