Tillfälligt kanalfel (åtgärdat)

Några i föreningen har förlorat kanal 3 och 7 via sin analoga tv-kontakt (antennuttaget)

Detta är felanmält och Bredbandsbolaget jobbat på problemet.

Alla analoga kanaler ska nu fungera igen.

/Hälsningar Styrelsen