Valberedningens förslag inför årsstämman

Här hittar ni valberedningens förslag för 2019-2020.

 

Publicerad i Nyheter