Angående fuktskadade förråd Gräddgatan 10

Ni som har källarförråd gaveln Gräddgatan 10 (gäller både övre o undre källarplan) ombeds ta bort fuktskadat material från golvet för att kunna torka ut golvet – senast måndag 1 mars.

Ställ upp sakerna så golvet blir fritt för uttorkning samt anmäl ev. skador till ert eget försäkringsbolag.

Eftersom förråden skall besiktigas 2 mars ombeds ni lämna förrådsnyckeln till fastighetsskötare i ett kuvert märkt med förrådsnummer och lägenhetsnummer i brevlådan Gräddgatan 8 (expeditionen).

Obs – inget material får placeras i källargångarna

Vid frågor kontakta fastighetsskötaren – 010-7081201

Mvh
Underhållsgruppen