Vattenavstängning Ostgatan 4 och 6

Pga ett läckage behöver vattnet tillfälligt stängas av för Ostgatan 4 och 6.
För mer information se nedan.

Vattenavstängn Ostg 4-6 2021-03-12

Publicerad i Nyheter