Bredbandsinformation

Installationer av uttag pågår från vecka 9 och framåt. Alla medlemmar kommer få separat information om när teknikerna vill få tillträde.

Läs mer om bakgrund och nulägesbeskrivning i detta blad BB fiberinstallation som också distribuerats till alla medlemmar.

Prislistan hittar du här: Prislista Bredbandsbolaget

Vid frågor om installation – kontakta i första hand:

  1. Arbetsledaren enligt kontaktuppgifter på informationsbladet från leverantören Wireless Consulting
  2. Fastighetsskötarna eller styrelsen via ordinarie kontaktytor (telefon och email)

I april kommer vi att anordna Blockträffar vecka 17 och 19 tillsammans med representant för Bredbandsbolaget. Då får vi veta mer om deras tjänsteutbud och det ges möjlighet att kunna ställa frågor. Slutgiltigt beslut tas på föreningens ordinarie stämma i november.

Styrelsen