Ny hisservice-leverantör

Styrelsen har, efter upphandling, valt att byta leverantör för service och underhåll av föreningens hissar. Det nya avtalet gäller från 2014-01-01 med Bravida som kommer att vara leverantören.

Telefon till dem är: 031- 709 51 10