INSTALLATION AV TRYGGHETSKAMEROR I GARAGEN

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelsen gett i uppdrag till Locksafe AB att installera trygghetskameror i våra garage för att minimera risken för stölder och skadegörelse.

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 24 och beräknas vara färdigställt under vecka 28.

Om ni har några frågor beträffande arbetet eller hur kamerorna är avsedda att användas, är ni välkomna att höra av er till vår förvaltare på jonas.adamsson@hsb.se

Mvh
Styrelsen