Lumon visar upp system för balkonginglasning 26 juni – kl. 18:00

Hej,

Den 26/6 kl. 18:00 kommer Lumon som är en av föreningens godkända leverantörer för balkonginglasningar att komma ut föreningen för att visa upp sina produkter. De kommer att stå med sin visningsvagn på Kallebäcksvägen 15 i anslutning till HSBs fastighetsskötarexpedition.

Om du är intresserad av att glasa in din balkong, passa på att gå dit för att titta och prata med Lumons representanter. Ansvarig kontaktperson hos Lumon är Pontus Carlén, tel 031-797 46 10 eller pontus.carlen@lumon.com

Föreningens generella bygglov för inglasning är inskickat till stadsbyggnadskontoret, och styrelsen kommer så snart det har blivit godkänt återkomma med mer information om hur man går till väga för att nyttja det, samt vilka kostnader det kommer innebära för medlem.

Med vänlig hälsning

Styrelsen genom:
Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg