Ny styrelse

På stämman som hölls den 10 november 2011 utsågs en ny styrelse till föreningen. I den nya styrelsen ingår följande medlemmar:

Cim Magnusson, ordförande
Bo Stenlöf, vice ordförande
Lennart Lundberg, sekreterare
Ann Jalve
Meeg Dolk
Eija Persson
Karla Kollberg
Christian Nydell
Roger Petersson, HSBs representant
Annica Lundén, suppleant
Daniel Linné, suppleant

Till revisor utsågs Barbro Enghult och till Revisorsuppleant utsågs Mattias Wessling.

Den tidigare styrelsen skall ha ett stort tack för sitt arbete och engagemang!