Nytt till innergårdarna

I dagarna har det kommit nya bänkar med bord som har placerats på innergårdarna. Nya grillar har införskaffats och även dessa kommer placeras ut på innergårdarna.